Αρχική ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Δ.Α. Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2010-2011

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Δ.Α. Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2010-2011

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Αφορά στην υποστήριξη της ΕΔΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου  στο πλαίσιο της δημοσιότητας, πληροφόρησης και επικοινωνίας του προγράμματος και των παρεμβάσεων που αφορούν στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  του  ΠΕΠ   Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις