Αρχική ΕΡΓΑ Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακού εξοπλισμού και υποδομών Νοσοκομειακής Μονάδας Καλαμάτας

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακού εξοπλισμού και υποδομών Νοσοκομειακής Μονάδας Καλαμάτας

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Το παρών έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση (μετά την απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού, όταν απαιτείται, σε θέση που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο εντός του γηπέδου του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας_ Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου), και λειτουργία ξενοδοχειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας_ Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας που περιλαμβάνει:

 

1. Εξοπλισμό Μαγειρείων – Πλυντηρίων (προδιαγραφές Γ.Ν. Μεσσηνίας)

 

2. Εξοπλισμό Μηχανογράφησης (προδιαγραφές Γ.Ν. Μεσσηνίας)

 

3. Συγκρότημα Παραγωγής Οξυγόνου (προδιαγραφές Γ.Ν. Μεσσηνίας)

 

4. Εξοπλισμό για Αναβάθμιση Υποδομών Η/Μ (προδιαγραφές Γ.Ν. Μεσσηνίας)

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις