Αρχική ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Η σχεδιαζόμενη Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών του παιδικού σταθμού Λεωνιδίου. Το εν λόγω κτίριο είναι ισόγειο με υπόγειο και κεραμοσκεπή συνολικού εμβαδού 598,44 m2 σε οικόπεδο περίπου 1,5 στρέμματος στην περιοχή «ΣΙΟΣ» στο Λεωνίδιο.Ενδεικτικά οι αναγκαίες επεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη βελτίωση της λειτουργίας του σταθμού αφορούν:

 

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΝΕΟ W.C. A.M.E.A

3. ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

4. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ

7. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΗΣ

8. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

9. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΑ

10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

11. ΥΔΡΕΥΣΗ

12. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

13. ΘΕΡΜΑΝΣΗ

14. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

15. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

16. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Επίσης στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η προμήθεια και η εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών για την παρασκευή γευμάτων των παιδιών καθώς και για την οργάνωση των αποθηκών του σταθμού.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις