Αρχική ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

 

 

 

Print

Το Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, λειτουργεί σε 24ωρη βάση και συνιστά τον πυρήνα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Εξυπηρετεί πληθυσμό περίπου 17.000 ατόμων από την ευρύτερη περιοχή και δέχεται πληθώρα  επισκεπτών και παραθεριστών τόσο στην παράλια γραμμή κατά τους θερινούς μήνες, όσο και στον ορεινό όγκο της περιοχής κατά τους χειμερινούς. Οι κτιριακές υποδομές  μιας δομής αποτελούν σημαντική συνιστώσα ποιότητας. Η ανάπτυξη και λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας υγείας στην περιοχή  λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας.

Από το 1984, έτος κατασκευής του κτηρίου, δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης με αποτέλεσμα να διαπιστώνονται σήμερα σημαντικές φθορές οι οποίες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας.

 

 

Με τις παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και  λειτουργικής αναβάθμισης που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει εφικτή η προσφορά στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό ενός σύχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα συνδράμει στην εξάλειψη φαινομένων αναβολής ή και αποφυγής λήψης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με συνέπεια στην αύξηση του επιπέδου των δεικτών υγείας .

Επιπλέον, μία ελκυστική δομή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ελέγχει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη ροή προς το  πιο ακριβό δευτεροβάθμιο επίπεδο παροχής υπηρεσιών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις