Αρχική ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΚΑΡΑΚΙ, ΑΛΕΣΙΑ, ΚΟΖΙ, ΚΑΛΑΜΙ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΚΑΡΑΚΙ, ΑΛΕΣΙΑ, ΚΟΖΙ, ΚΑΛΑΜΙ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Με το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Αλέσια, Κόζι, Καλάμι & Γούναρη του Δήμου Σπάρτης του νομού Λακωνίας.  Οι αγωγοί αυτοί θα συνδεθούν με τον υπάρχοντα αγωγό που οδηγείται στην ΕΕΛ Σπάρτης.

 

Με την προμήθεια του βυτιοφόρου αποφρακτικού οχήματος αναμένεται να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ελέγχου λειτουργίας τόσο των νέων κατασκευαζόμενων δικτύων όσο και των παλαιών, αφού το υπάρχον βυτιοφόρο δεν μπορεί να καλύψει τις επιπλέον αναληφθείσες υποχρεώσεις.

 

Επίσης στο έργο αυτό περιλαμβάνονται και εργασίες καθαρισμού – αποκάλυψης αρχαιολογικών ευρυμάτων για την περίπτωση που αυτά αποκαλυφθούν κατά την διάρκεια των εκσκαφών καθώς και η ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις