Αρχική ΕΡΓΑ Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης Επέκταση και αναβάθμιση Βιολογικού καθαρισμού Ξυλοκάστρου Τμήμα...

Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης Επέκταση και αναβάθμιση Βιολογικού καθαρισμού Ξυλοκάστρου Τμήμα 1: Αποχετευτικά έργα ΔΕ Ξυλοκάστρου

Νέα Πελοπόννησος

Print

1.         Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στις Τοπικές Κοινότητες Μελισσίου & Καρυωτίκων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, από σωλήνες Πολυπροπυλενίου (ΡΡ), διπλού δομημένου τοιχώματος, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8. Το συνολικό μήκος των δικτύων που κατασκευάζονται ανέρχεται στα 12,2 χιλιόμετρα. Στα πλαίσια του έργου της κατασκευής του δικτύου περιλαμβάνεται επίσης :

–           η κατασκευή προκατασκευασμένων φρεατίων επίσκεψης και ελέγχου των δικτύων από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 13598-2

–           η κατασκευή αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο, με προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1

–           η ανακατασκευή  του  υφιστάμενου  δικτύου  ύδρευσης στα τμήματα του έργου που  διέρχεται  στο  μέσο  της  οδού  που  κατασκευάζεται το δίκτυο αποχέτευσης, με σωληνώσεις πιέσεως πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.   Το συνολικό μήκος του «ανακατασκευαζόμενου» δικτύου ύδρευσης με σωληνώσεις πιέσεως πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (που τοποθετούνται σε κοινό με την αποχέτευση σκάμμα – κλιμακωτή τοποθέτηση σε κοινή τάφρο και εξοπλίζεται με τις απαιτούμενες συσκευές – βάννες ελέγχου και καθαρισμού, κλπ)   ανέρχεται στα  1.85 χιλιόμετρα

2.         Η πράξη θα υλοποιηθεί σε ένα υποέργο.  Η Δ.Ε.Υ.Α.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΙΝΗΣ διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση του.

3.         Το συνολικό μήκος του αποχετευτικού δικτύου που θα κατασκευασθεί είναι 12.209,00 μ.μ

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις