Αρχική ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΙΚΟΥ Ι.Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ)»

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΙΚΟΥ Ι.Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ)»

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το συγκρότημα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρα (Ανδρομονάστηρο) βρίσκεται πλησίον του οικισμού των Πετραλώνων, Τ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης (Μαυρομάτι), Δ. Μεσσήνης, Π.Ε. Μεσσηνίας.

Η Δυτική πτέρυγα (τα κελιά και ο ΝΔ πύργος) και το Διαβατικό στο κτηριακό συγκρότημα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρα (Ανδρομονάστηρο) αποτελούσαν τον κυρίως χώρο διαβίωσης των μοναχών και χρονολογούνται στην μεταβυζαντινή περίοδο (πιθανόν το 17ο – 18ο αιώνα).

Στα πλαίσια του παρόντος έργου προβλέπονται εργασίες που αφορούν:

Στην εκτέλεση του συνόλου των εργασιών αναστήλωσης και αποκατάστασης της Δυτικής Πτέρυγας δηλαδή του κτιρίου των κελιών και του εφαπτόμενου σε αυτό τριώροφου πύργου (πυργίσκος) και του Διαβατικού.

Tην παράλληλα αρχαιολογική διερεύνηση με λεπτομερή φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των εργασιών και των δεδομένων που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου.

Η σκοπιμότητα πραγματοποίησης των εργασιών είναι σημαντική διότι θα αντιμετωπισθούν τα σοβαρά οικοδομικά προβλήματα, και θα καταστεί το κτίριο των κελιών και η πύλη του διαβατικού λειτουργικά και επισκέψιμα.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις