Αρχική ΕΡΓΑ Αποκατάσταση Καθολικού και της βορειοδυτικής πτέρυγας της Αγίας Μονής Αρείας Ναυπλίου, Π.Ε....

Αποκατάσταση Καθολικού και της βορειοδυτικής πτέρυγας της Αγίας Μονής Αρείας Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας, καθώς και συντήρησης των τοιχογραφιών του Καθολικού

Νέα Πελοπόννησος

Print

H Aγία Mονή βρίσκεται λίγο έξω από τον οικισμό Άρεια Nαυπλίας και αποτελεί δε ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία του ελλαδικού χώρου, ορόσημο της λεγόμενης ελλαδικής σχολής. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Θα γίνουν εργασίες στη βορειοδυτική πτέρυγα της Mονής, η οποία περιλαμβάνει παλαιό κτήριο διαστάσεων 20,60Χ6,20μ., στο οποίο προστίθεται μικρή προεξοχή 2Χ5,40 και νεότερο κτήριο 15Χ6. Οι κυριότερες εργασίες είναι: Eνίσχυση των λιθοδομών με εφαρμογή ενεμάτων, διεύρυνση θεμελίωσης των λιθοδομών, τοποθέτηση ελκυστήρων, ενίσχυση των θόλων με ινοπλισμένο επίχρισμα στο εξωράχιο και τοποθέτηση δοκών από σύνθετη ξυλεία για τη διαμόρφωση του δαπέδου του ορόφου, αφαίρεση και ανακατασκευή των νεωτερικών αρμολογημάτων, διατήρηση των παλαιών αρμολογημάτων, κατασκευή ανελκυστήρα, εγκατάσταση θέρμανσης-κλιματισμού, επισκευή των κουφωμάτων, αναμόρφωση της νότιας όψης του νέου κτηρίου, αφαίρεση προσκτίσματος δυτικά της παλαιάς κλίμακας, νέα διαρρύθμιση του εσωτερικού και ένταξη χώρων υγιεινής, ανακατασκευή της κάλυψης του νέου κτηρίου, αποξήλωση της υφιστάμενης τοιχοποιίας του ορόφου της νεότερης πτέρυγας και κατασκευή φέρουσας διαζωματικής τοιχοποϊίας. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Θα γίνουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο  Καθολικό της Μονής, διαστάσεων 18,15 Χ 8,35. Οι κυριότερες εργασίες είναι: στεγάνωση εξωραχίων θολοδομίας και ανακεράμωση των στεγών, τοπική αποκατάσταση των κατεστραμμένων απολήξεων και γείσων, διάνοιξη της φραγμένης νότιας θύρας, συμπλήρωση και αποκατάσταση των μαρμάρινων θυρωμάτων, κατασκευή νέων κουφωμάτων, αποκατάσταση του ορθού ύψους τριών νεώτερων κιονίσκων, στερέωση του κίονος του βορείου προστώου, καθαρισμός του βορείου προστώου από επιχρίσματα, αντικατάσταση του δυτικού προστώου, απομάκρυνση των παρτεριών και κατασκευή αποστραγγιστικού συστήματος υγροπροστασίας, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και θερμάνσεως/κλιματισμού, συντήρηση του υφισταμένου ζωγραφικού διακόσμου, ανακατασκευή των επιχρισμάτων του κωδωνοστασίου, αποκατάσταση της αγίας τραπέζης και της προθέσεως.

Παρόμοιες Αναρτήσεις