Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΠΙΑΝΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΠΙΑΝΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Θα αντικατασταθεί o υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης (εξωτερικό δίκτυο) ο οποίος μεταφέρει νερό από τις πηγές στην περιοχής της τ.κ. Πιάνας της δ.ε. Φαλάνθου του Δήμου Τρίπολης στην παλαιά δεξαμενή της Τρίπολης, διότι η κατάσταση του αγωγού είναι κακή, έχει καταστραφεί σε διάφορα σημεία είτε γιατί γίνονται παράνομες υδροληψίες είτε λόγω γήρανσης του υλικού δεδομένου ότι είναι κατασκευασμένος τη δεκαετία του 1930, με αποτέλεσμα να μην εφοδιάζεται επαρκώς με νερό η δεξαμενή της Τρίπολης.

Παρόμοιες Αναρτήσεις