Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΑΣΤΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΑΣΤΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Το Τ.Δ. Πραστού μέχρι σήμερα υδρεύεται από πηγαία εκφόρτιση η οποία βρίσκεται στην τοποθεσία ‘Κρύα Βρύση’ νοτιοδυτικά του οικισμού.

Το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο αποτελείται κυρίως από παλιούς χαλύβδινους σιδηροσωλήνες διατομής Φ63, οι οποίοι με το πέρασμα του χρόνου έχουν οξειδωθεί σε πολλά σημεία, με αποτέλεσμα αφενός μεν να εισέρχεται σκουριά στο δίκτυο, αφετέρου δε να υπάρχουν συχνές βλάβες, αρκετές διαρροές και απώλειες ύδατος.

Παρόμοιες Αναρτήσεις