Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Θα αντικατασταθεί το σύνολο του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Ριζών της δημοτικής ενότητας Τεγέας του δήμου Τρίπολης. Το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης είναι κατασκευασμένο κυρίως από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, είναι πεπαλαιωμένο και παρουσιάζει σημαντικές απώλειες νερού, με αποτέλεσμα κατά τη θερινή περίοδο που παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ζήτηση νερού να καθίσταται ανεπαρκές.

Παρόμοιες Αναρτήσεις