Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Το φυσικό αντικείμενο της Πραξης αφορά στη κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 160,00m3 , η οποία θα κατασκευασθεί στα νότια της περιοχής μελέτης και στην αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης   Το δίκτυο διανομής αντικαθίσταται και ενισχύεται με την ορθολογική επιλογή διαμέτρων και υλικού (HPDE) που δεν εγκυμονεί πλέον κινδύνους για την δημόσια υγεία, και εξασφαλίζει παράλληλα στεγανότητα και λιγότερες διαρροές. Επιπλέον με την πρόβλεψη κατάλληλων συσκευών ελέγχου (δικλείδες, αερεξαγωγοί κλπ) εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του νέου-προτεινόμενου δικτύου.  Επιπλέον, εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και σε περιόδους που κάποιο έκτακτο δυσάρεστο γεγονός παρουσιαστεί (π.χ. πυρκαγιά). Τέλος, διασφαλίζεται η αντοχή των χρησιμοποιούμενων υλικών κάτω από τις μέγιστες συνθήκες λειτουργίας με την χρήση σωλήνων κατάλληλης αντοχής (10 ατμ).

 

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις