Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός, σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης των έργων αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου  ύδρευσης της τοπικής κοινότητας  Ξηροπηγάδου, του  Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

 

Ο οικισμός Ξηροπήγαδου υδρεύεται σήμερα από Δεξαμενή η οποία βρίσκεται σε ύψωμα (υψόμετρο +92,0μ) στα δυτικά της περιοχής μελέτης, και σε απόσταση ~250μ από τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Από την δεξαμενή αυτή προβλέπεται να τροφοδοτηθεί, εκτός του οικισμού Ξηροπήγαδο, μέσω χωριστού αγωγού, η παραλιακή ζώνη στα βόρεια της περιοχής μελέτης.

 

Ο προτεινόμενος αγωγός (βλ. σχετική Οριζοντιογραφία κλίμακας 1:1000 που υποβάλλεται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης) προβλέπεται να τροφοδοτείται από την υφιστάμενη Δεξαμενή στα δυτικά του Ξηροπήγαδου, αφού η υψομετρική της θέση εξασφαλίζει το απαιτούμενο πιεζομετρικό φορτίο σε όλους τους κόμβους ελέγχου του. Η μεταφορά του νερού επιτυγχάνεται με την ορθολογική επιλογή διαμέτρων και υλικού (HPDE) που δεν εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία, και εξασφαλίζει παράλληλα στεγανότητα και λιγότερες διαρροές. Επιπλέον με την πρόβλεψη κατάλληλων συσκευών ελέγχου (εκκενωτές και αερεξαγωγοί) εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του νέου-προτεινόμενου αγωγού.  Τέλος, διασφαλίζεται η αντοχή των χρησιμοποιούμενων υλικών κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας με την χρήση σωλήνων κατάλληλης αντοχής (10 ατμ).

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις