Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός, σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης των έργων αντικατάστασης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του οικισμού Νεοχωρίου (Κάτω Κούτρουφα)  του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Στην παρούσα μελέτη λαμβάνεται μέση υδατική κατανάλωση q’E=250 l/κατ/ημ. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται εκτός των οικιακών καταναλώσεων, οι επαγγελματικές, βιομηχανικές, δημόσιες και λοιπές καταναλώσεις (πότισμα κήπων κ.λπ.) καθώς και οι απώλειες του δικτύου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με την εφαρμογή κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής για το νερό, ο Δήμος μπορεί να αποτρέψει την εκτεταμένη χρήση του πόσιμου νερού για άρδευση των καλλιεργειών. Σημειώνεται επίσης ότι, για την εκτίμηση των αναγκών σε νερό που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, η χρήση νερού για άρδευση καλλιεργειών σημαντικής έκτασης (εξαίρεση αποτελούν μικροί κήποι συνήθους οικιακής εκμετάλλευσης) δεν έχει ληφθεί υπόψη. Κατά συνέπεια, η υπερβολική χρήση πόσιμου νερού για αρδευτικούς σκοπούς μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά τα μεγέθη σχεδιασμού του δικτύου, και την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων έργων.

Παρόμοιες Αναρτήσεις