Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΣΑΒΑΛΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΣΑΒΑΛΑ

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Το έργο που υλοποιείται αφορά την αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου που υδροδοτεί Τοπικές Κοινότητες των Δήμων Γορτυνίας και Μεγαλόπολης από τη πηγή Σαβαλά.Συγκεκριμένα αφορά την κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου για την εξυπηρέτηση του μόνιμου και του εποχιακού πληθυσμού των Τ.Κ. Ελληνικό Σύρνα, Ψάρι, Παλαμάρι, Παύλια, ΄Ανω Καλυβάκια (του πρώην Δ. Τρικολώνων), Καλύβια, Μαυριά, Ζώνη, Καρβουνάρι (του πρώην Δ. Γόρτυνος), Λυκόχια, Βάγγου, Καράτουλα, Τρίλοφος, Παλαιομοίρι (του Δ. Μεγαλόπολης).

Παρόμοιες Αναρτήσεις