Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Θα αντικατασταθεί το σύνολο του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Κανδήλας της δημοτικής ενότητας Λεβιδίου του δήμου Τρίπολης. Το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης είναι κατασκευασμένο κυρίως από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, είναι πεπαλαιωμένο και παρουσιάζει σημαντικές απώλειες νερού, με αποτέλεσμα κατά τη θερινή περίοδο που παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ζήτηση νερού να καθίσταται ανεπαρκές.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις