Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Με το προτεινόμενο έργο πρόκειται να αντικατασταθούν με αγωγούς ΡΕ 3ης γενιάς ,τμήματα του δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες που εμφανίζουν μεγάλες διαρροές και συνεχείς βλάβες . Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν ανέρχεται στα 57,600 Km. Από αυτά τα 50,09 Km αφορούν σε δίκτυα αγωγών με διατομή D 90 , 2,1 Km αφορούν σε δίκτυα αγωγών με διατομή D 125 , 3,95 Km αφορούν σε δίκτυα αγωγών με διατομή D 160 ενώ τα υπόλοιπα 1,46 Km σε δίκτυα αγωγών με διατομή D 225 . Επί πλέον θα πραγματοποιηθούν και οι συνδέσεις των ακινήτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους αγωγούς που αντικαθίστανται.

Παρόμοιες Αναρτήσεις