Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΥΚΛΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΥΚΛΩΝ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Ο οικισμός των Αμυκλών ανήκει διοικητικά στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών, του Δήμου Σπάρτης. Ο οικισμός των Αμυκλών υδροδοτείται από τοπική γεώτρηση που βρίσκεται στους πρόποδες της ημιορεινής ζώνης  σε απόσταση περίπου 3.000μ ΒΔ του οικισμού η οποία παρέχει επάρκεια και υψηλής ποιότητας νερό. Το συνολικό δίκτυο ύδρευσης των Αμυκλών και ο κεντρικός αγωγός από τη δεξαμενή είναι παλαιάς κατασκευής από αμιαντοσωλήνες και το δίκτυο παρουσιάζει συχνά προβλήματα λόγω βλαβών καθώς και σημαντικές απώλειες νερού και για το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαία η πλήρης αντικατάσταση του δικτύου.  Το δίκτυο ύδρευσης όλων των οικισμών και οι πάσης φύσεως υδροληψίες, δεξαμενές, κλπ είναι αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Σπάρτης.

 

Η παρούσα Οριστική Μελέτη αναφέρεται στην αντικατάσταση των παλαιών και ανεπαρκούς διατομής αμιαντοσωλήνων του οικισμού των Αμυκλών μαζί με τον τροφοδοτικό αγωγό από τη δεξαμενή. Το νέο έργο ύδρευσης  περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα όπως υδραυλικές συσκευές, αντικατάσταση παροχών, ενδιάμεση, κλπ),  με σκοπό την ολοκληρωμένη ανακαίνιση του δικτύου και την πλήρη κάλυψη της υδροδότησης του οικισμού με  χρονικό ορίζοντα την επόμενη  40-ετία.

Παρόμοιες Αναρτήσεις