Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΕΛΙΚΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΕΛΙΚΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Η Πράξη αφορά την αντικατάσταση αγωγών απο αμιαντοσωλήνες του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Ελίκας και Αγ. Μάμα συνολικού μήκους 3.115 μέτρων απο αγωγούς  Φ75-16atm. Επιλέον και σύμφωνα με τη μελέτη θα τοποθετηθούν 33 δικλείδες απομόνωσης του δικτύου, 11 εγκαταστάσεων εκκένωσης στα χαμηλά σημεία του δικτύου, 9 εγκαταστάσεων απαγωγής του αέρα στα ψηλά σημεία του δικτύου, εγκατάσταση 4 βαλβίδων μείωσης και διατήρησης της πίεσης, την τοποθέτηση 4 πυροσβεστικών κρουνών διπλού στομίου και την κατασκευή 200 αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων.

Παρόμοιες Αναρτήσεις