Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 10ΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 10ΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αφορά στην ανέγερση του 10ου νηπιαγωγείου Τρίπολης. Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το 10ο Νηπιαγωγείο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης, με τη Διαπιστωτική πράξη Απόφασης Νομάρχη Αρκαδίας (αρ.πρωτ.3933/13-04-2009) και έχει εμβαδό 3.414,76τ.μ. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο στεγάζεται το 8ο Δημοτικό σχολείο που έχει ανεγερθεί με την Ο.Α 347/94. Ο χώρος που θα ανεγερθεί το 10ο Νηπιαγωγείο είχε οριοθετηθεί με την 347/94 Ο.Α. Ο χώρος αυτός είναι επιχωματωμένος, προβλέπεται να γίνει κατεδάφιση των περιμετρικών τοίχων αντιστήριξης, και απομάκρυνση του επιχώματος ώστε να θεμελιωθεί το κτίριο σε υγιές ασβεστολιθικό έδαφος και θα γίνει στη συνέχεια αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου-προαυλίου στα αρχικά υψόμετρα. Το 10ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο. Η ανάγκη μετεγκατάστασής  του προκύπτει από το με αρ. πρωτ. Φ3.1/18β έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω ανεπάρκειας χώρων και έλλειψης του προβλεπόμενου αύλιου χώρου. Σύμφωνα με το ανωτέρω ο αριθμός μαθητών είναι 45 και προβλέπεται να γίνει 50 την επόμενη τριετία.

 

Για το κτίριο εκδόθηκε η 167/2012 οικοδομική άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τρίπολης, με βάσει και το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και αφορά σε ισόγειο κτίριο με τμημα υπογείου εμβαδού 2091,09τ.μ. με 3 αίθουσεςδιδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία γραφείο νηπιαγωγών καθώς και όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους. Επίσης στο τμήμα υπογείου θα βρίσκονται το λεβητοστάσιο-μηχανοστάσιο, δεξαμενή νερού και αποθηκευτικοί χώροι. Ο προαύλιος χώρος διαμορφώνεται με περιφραξη, χώρους πρασίνου,  υπόστεγο και ελευθερους χώρους για τους μαθητές. Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι και για ΑΜΕΑ με μελέτη προσβασιμότητας και ειδικός χώρος υγιεινής.  Έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες Δ1 και Δ2

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις