Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αφορά στην ανέγερση παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού στην πόλη της Πύλου, στο Δήμο Πύλου – Νέστορος. Ο σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών ενός ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού, καθώς ο πληθυσμός στην Πύλο αλλά και στις γύρω περιοχές, τα τελευταία χρόνια, αναμφισβήτητα παρουσιάζει μια αυξητική τάση. Τέλος με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανομή των νηπίων στους βρεφονηπιακούς του Δήμου καθώς και η αύξηση της απασχόλησης από τη στελέχωση του σταθμού.

Παρόμοιες Αναρτήσεις