Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η πράξη αφορά τη μελέτη της αναβάθμισης του δικτύου ίδρευσης Κρανιδίου καθώς και την κατασκευή του συνολικού μήκους  23.300 μ. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από την παλαιότητα του υπάρχοντος δικτύου, τις σημαντικές απώλειες νερού με δεδομένη την λειψυδρία της περιοχής, τις πιέσεις που αναπτύσσονται σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, στην κακή κατασκευή του αλλά και το ότι έχει κατασκευαστεί τμηματικά σε διάφορες χρονικές περιόδους. Επίσης, αρκετοί από τους παλαιούς αγωγούς βρίσκονται εκτός των οδών, διέρχονται μέσα από ιδιοκτησίες και σε μεγάλο μέρος είναι μη επισκέψιμοι.

Παρόμοιες Αναρτήσεις