Αρχική ΕΡΓΑ Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΔΑ Πελοποννήσου 2011-2013

Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΔΑ Πελοποννήσου 2011-2013

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Αφορά τις δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΔΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου  στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος  ΕΠ   Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, ήτοι:

Α. Την ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την εύρυθμη λειτουργία των φορέων υλοποίησης του.

Β. Την εγκατάσταση, υποστήριξη, και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών καθώς και λοιπού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις