Αρχική ΕΡΓΑ Έξοδα δημοσιεύσεων – ανακοινώσεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου 2012 -2013

Έξοδα δημοσιεύσεων – ανακοινώσεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου 2012 -2013

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

 

 

Η πράξη αφορά στα έξοδα δημοσιεύσεων – ανακοινώσεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου.   Περιλαμβάνονται οι δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις