Αρχική ΕΡΓΑ Έλεγχοι ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2012-2013

Έλεγχοι ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2012-2013

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

 

 

Η πράξη αφορά στην κάλυψη των εξόδων για την υποβοήθηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διενέργεια ελέγχων από εμπειρογνώμονες φυσικά η νομικά πρόσωπα, με τη μορφή γνωμοδοτήσεων ή εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης για θέματα η εξειδικευμένες υποθέσεις για τις οποίες δεν επαρκούν οι επιστημονικές γνώσεις ή η στελέχωση της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.    Η πράξη αφορά επίσης στην κάλυψη των εξόδων για την επίδοση με Δικαστικό Επιμελητή των Εκθέσεων ελέγχου.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις