Αρχική ΕΡΓΑ <>

<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ Κ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-Ε.Ε.Λ. ΤΟΛΟΥ- Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ >>

Νέα Πελοπόννησος

Print

Προμήθεια ενός,(1), φυγοκεντρικού διαχωριστήρα,ενός,(1), κοχλιομεταφορέα, μίας,(1), αντλίας τροφοδοσίας ιλύος, ενός,(1), συγκροτήματος παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη-μίας,(1),αντλίας δοσομέτρησης, ενός,(1), πιεστικού συγκροτήματος, ενός,(1), πίνακος διανομής ισχύος καί αυτοματισμών.

Παρόμοιες Αναρτήσεις