Αρχική ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η πρόταση προβλέπει την προμήθεια, επέκταση και συμπλήρωση του επιστημονικού εξοπλισμού εργαστηριών του ΤΕΙ με σκοπό την υποστήριξη και αναβάθμιση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος αλλά και τη συμπλήρωση του τεχνολογικού εξοπλισμού του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των μελών του ΤΕΙ αλλά και την προσφορά υπηρεσιών στην κοινωνία.

Προβλέπεται η προμήθεια σύγχρονου επιστημονικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας ο οποίος θα ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες υποδομές του Ιδρύματος και θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων, θα συνεισφέρει σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα προσφέρει τη δυνατότητα στο ΤΕΙ να εμφανιστεί ιδιαιτέρα ισχυρό στη διεκδίκηση στο μέλλον ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων ενώ θα αποτελέσει και πόλο έλξης για ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Παρόμοιες Αναρτήσεις