Αρχική ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Το έργο αφορά την προμήθεια σύγχρονου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού των  μονάδων έρευνας, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών των δέκα τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να προωθηθεί η έρευνα.  Συνολικά θα εκσυγχρονιστούν τα ακόλουθα:

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Οικονομικών Επιστημών

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Φιλολογίας

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Νοσηλευτικής

Θεατρικών Σπουδών

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος

Υπολογιστικό Κέντρο

Τα τμήματα αυτά, θα εξοπλιστούν κυρίως με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μεγάλης ταχύτητας, λογισμικά, επιστημονικά όργανα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.

Τέλος, προβλέπεται δημιουργία ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας, με ρόλο τη  διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την παροχή γνωμοδοτήσεων ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις