Αρχική ΕΡΓΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΟΥΚΟΥ...

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΟΥΚΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το Υπαίθριο Μουσείο του κεντρικού τμήματος της «Ρωμαϊκής Έπαυλης Ηρώδη του Αττικού» στη Λουκού Κυνουρίας, αποτελείται από ένα στέγαστρο, που καλύπτει επιφάνεια 4,796 m2, με δυνατότητα επέκτασης κατά 811 m2 ακόμη.

Το οικοδόμημα της Έπαυλης έχει τις συνεχείς διαδοχικές φάσεις, οι οποίες χρονολογούνται από τον 1/2ο Μ.Χ. αιώνα έως και τα τέλη του 6ου Μ.Χ. αιώνα. Η κατασκευαστική ευπάθεια των υλικών σε συνδυασμό με τους παράγοντες του περιβάλλοντος επιιβάλλουν την άμεση προστασία του Μνημείου, που αποτελεί μία από τις λίγες ανασκαμμένες ρωμαϊκές επαύλεις στον ελληνικό χώρο. Το έργο υλοποιείται με 3 υποέργα:

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ:

Εργασίες αποχωματώσεων και απαραίτητες διαμορφώσεις και διευθετήσεις στον χώρο κατασκευής του υπαίθριου Μουσείου.

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ:

Σωστικές επεμβάσεις συντήρησης στο κεντρικό τμήμα της έπαυλης τους διαδρόμους και τι στοές, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εργασίες κατασκευής του στεγάστρου.

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ:

Κατασκευή υπαίθριου μουσείου στο κεντρικό τμήμα της “Ρωμαϊκής Έπαυλης Ηρώδη Αττικού”, με  τον Κήπο, την Τάφρο, και τις Στοές με τους ψηφοθετημένους διαδρόμους. Πρόκειται για αναρτημένη μεταλλική κατασκευή, αποτελούμενη από ιστούς και στέγη συνολικής καλυπτούμενης επιφάνειας 4,796 m2 με δυνατότητα επέκτασης κατά 811 m2 ακόμη. Το  δικτύωμα με χαλύβδινη επιστέγαση, εμπεριέχει τις απαραίτητες H/M υποδομές. Επιπλέον, θα κατασκευασθεί η διαφανής επικάλυψη του αίθριου καθώς και οι φωτισμοί.

Με την ολοκλήρωση του Έργου, εξασφαλίζονται οι συνθήκες που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία ενός οργανωμένου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος σε συνδυασμό με την έκθεση ευρημάτων από τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχαιολογικό Μουσείο του  Άστρους προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας του Μνημείου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις