Αρχική ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Δ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Δ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το  έργο αφορά τις εργασίες για την αντικατάσταση και επέκταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του τοπικου διαμερίσματος Βλαχοκερασιάς και τοπικου διαμερίσματος Κερασιάς του τέως Δήμου Σκυρίτιδας και νυν Δήμου Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας. Ειδικότερα εργασίες εκσκαφών ορυγμάτων, τοποθέτηση σωληνώσεων  και ειδικών τεμαχίων, κατασκευή φρεατίων, εγκιβωτισμό σωληνώσεων με άμμο και επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό, αποκατάσταση οδοστρωμάτων Τα νέα δίκτυα ύδρευσης θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών των κατοίκων των οικισμών αλλά και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες πυρόσβεσης τους.

Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται στα 12.790 μέτρα