Αρχική ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των τοπικών διαμερισμάτων Μεγαλόπολης, Χράνων, Λυκόσουρας, Ραψομμάτη, Νέας Εκκλησούλας, Μακρυσίου και Κάτω Μακρυσίου του Δήμου Μεγαλόπολης, συνολικού μήκους 22 km.

Παρόμοιες Αναρτήσεις