Αρχική ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η τοποθέτηση νέου αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στα όρια του νέου Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Μαυροβούνι Γυθείου. Το νέο δίκτυο ύδρευσης θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού αλλά θα καλύπτει και τις ανάγκες πυρόσβεσης της περιοχής Μαυροβουνίου. Η περιοχή Μαυροβούνι Γυθείου έχει δίκτυο ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες. Οι αμιαντοσωλήνες αυτοί κρίνονται με τις σημερινές προδιαγραφές ως επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και πρέπει να αντικατασταθούν. Το νέο δίκτυο αποτελεί βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης το οποίο είναι παλαιωμένο, ανεπαρκές και χρήζει αντικατάστασης. Εξάλλου το δίκτυο ύδρευσης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ως προς τη λειτουργία του καθώς παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις διαμέτρων ανά τμήματα, ενώ αρκετές φορές σημειώνονται θραύσεις των αγωγών. Η ύδευση του Μαυροβουνίου σήμερα γίνεται από δεξαμενή που βρίσκεται σε λόφο βόρεια του οικισμού σε υψόμετρο περίπου 137 μ. Η δεξαμενή βρίσκεται σχεδόν στα όρια του οικισμού ενώ η μεταφορά του ύδατος από τη δεξαμενή έως τα όρια του οικισμού γίνεται με σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου Φ160.

Το υφιστάμενο δίκτυο είναι περιορισμένο σε μήκος και δεν εξυπηρετεί όλους τους καταναλωτές, ιδιαίτερα λίγο έξω από τα όρια του οικισμού. Όπως είναι αναμενόμενο ως παλιό δίκτυο δεν έχει πυροσβεστικούς κρουνούς, δικλείδες διακοπής αεραγωγούς και εκκενωτές για την ευκολότερη συντήρησή του και την αποκατάσταση βλαβών χωρίς ολική διακοπή της υδροδότησης.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ : Το συνολικό μήκος αγωγού ύδρευσης είναι 4,75 km. Ο αγωγός ύδρευσης θα τοποθετηθεί σε σκάμα πλάτους 0,60 m και θα εγκιβωτιστεί σε άμμο λατομείου. Πάνω από την άμμο λατομείου θα γίνει πλήρωση με κατάλληλο υλικό μέχρι την στάθμη της οδού ή του τελικά διαμορφωμένου εδάφους.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις