Αρχική ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελληνοεκκλησιάς (τέως Σάμαρι) του Δήμου Ανδρούσας του Νομού Μεσσηνίας και οι τοιχογραφίες του, επιφάνειας 395μ2 χρονολογούνται μεταξύ 12ου και 15ου αιώνα.

Το έργο αφορά την συντήρηση και προστασία του τοιχογραφικού διακόσμου και προβλέπονται:

1. Εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών που περιλαμβάνουν  την αφαίρεση του υλικού στερέωσης των νεώτερων εργασιών συντήρησης από την ζωγραφική επιφάνεια, ώστε να ακολουθήσει ολοκληρωμένος καθαρισμός των υπολειμμάτων  των επιφανειακών ρύπων, τη συμπλήρωση  ή αντικατάσταση κατά περίπτωση των νεώτερων κονιαμάτων  συντήρησης, συγκρατήσεις, στερεώσεις κονιορτοποιημένων κονιαμάτων, πληρώσεις ρωγμών, καθαρισμός αλάτων, επικαθήσεων αιθάλης και σταθεροποίηση ζωγραφικής επιφάνειας, απλός καθαρισμός στοιχείων τέμπλου και δαπέδου.

2. Εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης που περιλαμβάνουν  τη στεγάνωση και ανακεράμωση της στέγης επιφάνειας 192,5μ2 και αντικατάσταση 3  εξώθυρων με ξύλινες.

3. Εργασίες καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου και διαμόρφωσης πρόσβασης

3.Αρχαιολογική διερεύνηση και καταγραφή καθ’όλη τη διάρκεια των εργασιών και παραγωγή  ενημερωτικού φυλλαδίου.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις