Αρχική ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ- ΛΕΥΚΟΧΩΡΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) ΔΗΜΟΥ...

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ- ΛΕΥΚΟΧΩΡΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Με την προτεινόμενη πράξη προβλέπεται η «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων με τεχνητούς υγρότοπους των οικισμών Αβραμίου και Λευκοχώρας Δήμου Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας.

Ειδικότερα προβλέπεται :

•           Η αποπεράτωση των εργασιών στην Ε.Ε.Λ.

•           Η κατασκευή του εξωτερικού αντλιοστασίου Αβραμιού,

•           Οι συνδέσεις των οικιών που παραλαμβάνονται από το κατασκευασμένο τμήμα,  από το φρεάτιο Π15 έως το φρεάτιο Π20.

•           η ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων στην Τοπική Κοινότητα Αβραμιού ήτοι, βαρυτικοί αγωγοί, αγωγοί συνδέσεων οικιών και δύο εσωτερικά αντλιοστάσια με καταθληπτικούς αγωγούς,

•           η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων στην Τοπική Κοινότητα Λευκοχώρας ήτοι βαρυτικοί αγωγοί μέχρι το εξωτερικό αντλιοστάσιο Λευκοχώρας και αγωγοί συνδέσεων οικιών και

•           η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου καταθλιπτικού αγωγού από αντλιοστάσιο Λευκοχώρας προς Ε.Ε.Λ. με το εξωτερικό αντλιοστάσιό του

Παρόμοιες Αναρτήσεις