Αρχική ΕΡΓΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Κορίνθου βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες του λόφου του Ακροκορίνθου, σε μικρή απόσταση από την πόλη της Κορίνθου. Πρόκειται για έναν από τους πλέον ανεσκαμμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρου της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε η βελτίωση των υποδομών υποδοχής επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου και η επανέκθεση αιθουσών του αρχαιολογικού μουσείου.

Οι εργασίες αναλύονται στις ακόλουθες:

Ι) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Πρόκειται για μνημείο, γνωστό ως το Βήμα του Γαλλίωνος, από το οποίο, κατά την παράδοση, απευθύνθηκε ο Απόστολος Παύλος στους πολίτες της Κορίνθου, κηρύσσοντας τον Χριστιανισμό. Αργότερα, εις ανάμνηση του γεγονότος κατασκευάσθηκε επί του μνημείου βυζαντινή βασιλική. Η πρόταση περιλαμβάνει εργασίες όπως εκπόνηση ορυκτολογικής μελέτης, συνδέσεις θραυσμάτων αρχιτεκτονικών μελών, καθαρισμό αρχιτεκτονικών μελών, συντήρηση μελών από πωρόλιθο, τοποθέτηση ενεμάτων για την πλήρωση λεπτών ρωγμών στους λίθους, αρμολογήματα, συντήρηση ψηφιδωτών κατά χώρα, τμηματική αναστήλωση του Βήματος, απομάκρυνση αρχιτεκτονικών μελών που δεν συνδέονται με το μνημείο, περισχοίνιση του μνημείου και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, διαμόρφωση πορείας των επισκεπτών περιμετρικά του Βήματος και της βυζαντινής βασιλικής. Παράλληλα, κατόπιν της εκπόνησης μελέτης για την «Προστασία και Ανάδειξη του Ηρώου του Σταυροδρομίου», μνημείου το οποίο βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο βορειοανατολικά του Βήματος, θα πραγματοποιηθεί συντήρηση των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών, πλήρωση με αδρανή υλικά του εσωτερικού του περιβόλου, κάλυψη του παράπλευρου σύγχρονου φρεατίου και ανάταξη του πώρινου καταληπτήρα λίθου στη βόρεια πλευρά του περιβόλου.  (η περιγραφή συνεχίζεται στο συνημμένο αρχείο…)

Παρόμοιες Αναρτήσεις