Αρχική ΕΡΓΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΡΟΕΙΝΟ, ΔΗΜΟΣ...

ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΡΟΕΙΝΟ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

1.         ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά  κ.α. χαρακτηριστικά της.

 

Για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του μνημείου προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

Α) Εργασίες πεδίου.

–           Καθαιρέσεις τοίχων συγκράτησης επιχωμάτων στην δυτική πλευρά του ναού.

–           Δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές.

–           Αποχωματώσεις γύρω από τον ναό.

–           Υποβιβασμός του αύλειου χώρου κατά σαράντα (40) εκατοστά ούτως ώστε η τελική του στάθμη να βρίσκεται κατά πέντε (5) εκατοστά χαμηλότερα από τη στάθμη του δαπέδου του ναού.

–           Κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης, κλίμακας και ράμπας πρόσβασης για Α.Μ.Ε.Α.

–           Επιστρώσεις εξωτερικών χώρων με λίθινες πλάκες.

Β) Στερέωση και Αποκατάσταση.

–           Καθαίρεση νεώτερου στεγάστρου και των κεραμιδιών της στέγης του ναού.

–           Καθαίρεση επιχρισμάτων από τους εξωτερικούς τοίχους του ναού.

–           Εξυγίανση με βαθύ αρμολόγημα και στεγανοποίηση θεμελίων.

–           Κατασκευή αποστραγγιστικού τάφρου.

–           Βαθύ αρμολόγημα των εξωτερικών επιφανειών των τοίχων του ναού.

–           Καθαρισμός εξωραχίου του θόλου και αρμολόγημα.

–           Κατασκευή του δαπέδου του ναού με ορθογωνισμένες λίθινες πλάκες.

–           Κατασκευή νέας στέγης με βυζαντινά κεραμίδια.

–           Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων.

 

Γ)  Συντήρηση τοιχογραφιών.

–           Στερέωση σαθρού υποστρώματος.

–           Στερέωση αποκολλημένων τμημάτων.

–           Αφαίρεση αιθάλης και άλλων επικαθίσεων.

–           Αφαίρεση επικαθίσεων αλάτων.

–           Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας.

Δ) Έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση του μνημείου.

–           Ενημερωτική πινακίδα για το μνημείο.

–           Πληροφοριακό φυλλάδιο για το έργο και για το μνημείο.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις