Αρχική ΕΡΓΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ (ΦΡΑΓΚΙΚΟΥ) ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ...

ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ (ΦΡΑΓΚΙΚΟΥ) ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΑΝΩ ΠΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Το κάστρο Ακροκορίνθου είναι από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερο σε έκταση φρούριο της Πελοποννήσου, στεφανώνει τον απότομο ομώνυμο βράχο με υψόμετρο 575 μέτρα στα Νοτιοδυτικά της Αρχαίας Κορίνθου, σε μικρή απόσταση από την πόλη της Κορίνθου στο Νομό Κορινθίας.

Οι εργασίες για τη Στερέωση – Αποκατάσταση του Νοτιοδυτικού Φράγκικου Πύργου και του περιβόλου του περιλαμβάνουν:

– την απομάκρυνση των επιχώσεων από την δεξαμενή της πρώτης στάθμης με ανασκαφική  διαδικασία και δοκιμαστικές τομές μέχρι το επίπεδο του φυσικού βράχου

– την ανακατασκευή, αποκατάσταση ή στερέωση  αυτών των στοιχείων των τοιχωμάτων, και λιθοδομής  και θόλου που έχουν καταρρεύσει, ή παρατηρείται απώλεια ή διάβρωση οικοδομικού υλικού

-την προσθήκη νέων κατασκευών προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η ασφαλής διαδρομή στο εσωτερικό του πύργου όπως σκάλες, διάδρομοι και κιγκλιδώματα από σύγχρονα υλικά με αναστρέψιμο τρόπο

-αποκατάσταση του λιθόστρωτου μονοπατιού από τα ανατολικά του πύργου έως την είσοδο στο δυτικό τμήμα του περιβόλου

-αντικατάσταση σχαρών φρεατίων με νέες

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της Πηγής της Άνω Πειρήνης ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επίσκεψη στο εσωτερικό της δεξαμενής περιλαμβάνουν:

-Καθαίρεση, απομάκρυνση και αντικατάσταση των διαβρωμένων  στοιχείων (πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα, σιδερένιας κλίμακας, σχαρών ασφαλείας, 2 μεταλλικών θυρών)

-Τοπικές στερεώσεις και αρμολογήματα στις νεώτερες λιθοδομές

-Τοποθέτηση κιγκλιδώματος περιμετρικά πάνω στην νεώτερη λιθοδομή

Οι εργασίες που αφορούν και στα δύο μνημεία περιλαμβάνουν:

-αποψιλώσεις, καθαρισμούς, αποχωματώσεις, συλλογή λίθων από κατάρρευση και διαμορφώσεις σε έκταση 2.000 τ.μ. στον περιβάλλοντα χώρο των μνημείων

-Αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση μετά την ανασκαφική έρευνα και μετά την καθαίρεση νεώτερων στοιχείων

-Αποτύπωση και φωτογραφική τεκμηρίωση, όπως και καταγραφή των ευρημάτων, φυλλάδιο

-Συντήρηση πιθανών κινητών ευρημάτων

-Προμήθεια εργαλείων για τη συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου

Παρόμοιες Αναρτήσεις