Αρχική ΕΡΓΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΩΚΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΩΚΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου στη Θωκνία Μεγαλόπολης αποτελεί ένα ενδιαφέρον μνημείο των τελευταίων μεταβυζαντινών χρόνων του νομού Αρκαδίας. Είναι κτισμένος στο βορειοδυτικό άκρο του χωριού δίπλα στον κεντρικό δρόμο, στην πλατεία του οικισμού, σε μικρή απόσταση από το νεώτερο ενοριακό ναό του χωριού. Ο ναός είναι χαρακτηρισμένος με την αριθ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/37732/776/16-07-1984 (ΦΕΚ 704/Β/03-10-1984) Υπουργική Απόφαση ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου είναι ένας μικρών διαστάσεων μονόχωρος δρομικός θολωτός ναός. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 11,45 Χ 5,45 μ. περίπου, χωρίς την ημικυκλική κόγχη του ιερού, που προβάλει ελαφρά προς ανατολάς. Το μέσο ύψος του ναού στο κλειδί του θόλου είναι 4,25 μ.

Ο ναός εσωτερικά περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο ο οποίος καλύπτεται με έναν ημικυλινδρικό θόλο, ενισχυμένο με δύο σφενδόνια που βαίνουν σε παραστάδες. Το ιερό χωρίζεται από τον κυρίως ναό με νεώτερο ξύλινο τέμπλο.

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου είναι σήμερα σε κακή γενικά κατάσταση διατηρήσεως εξ αιτίας των σοβαρών δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και επιδεινώθηκαν από τη σεισμική δράση. Σοβαρά είναι επίσης τα οικοδομικά και τα αισθητικά προβλήματα που υποβαθμίζουν την ιστορική και την αρχαιολογική αξία του μνημείου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις