Αρχική ΕΡΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΦΡΑΓΧΘΙ, ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΙ...

ΣΠΗΛΑΙΟ ΦΡΑΓΧΘΙ, ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η πράξη στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση του σπηλαίου «Φράγχθι» Ερμιονίδας, το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της προϊστορίας του μεσογειακού χώρου. Η πρόταση αφορά στην ήπια διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου του σπηλαίου με την κατασκευή χαμηλού διαδρόμου κίνησης, που θα παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότητα ασφαλούς περιήγησης, και στην τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με πληροφορίες για την ιστορία του χώρου και των ανασκαφών. Δεν απαιτείται εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού καθώς επαρκεί ο φυσικός φωτισμός εντός του σπηλαίου. Στο πλαίσιο των εργασιών ανάδειξης προβλέπεται η επίχωση τριών εκ των ανασκαφικών τομών, που είχαν διανοιχτεί κατά τη δεκαετία του 1970 και σήμερα παρουσιάζουν έντονη διάβρωση, καθώς και στερέωση, σταθεροποίηση και ανάδειξη της τέταρτης. Η κίνηση των επισκεπτών στο εσωτερικό οργανώνεται μέσω του διαδρόμου και με την τοποθέτηση μόνιμης περισχοίνισης σε σημεία κατά μήκος αυτού ή περιμετρικά ορισμένων τομών. Επιπλέον, προτείνονται μικρής κλίμακας επεμβάσεις εξωτερικά του σπηλαίου με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης και τη συνολική διευθέτηση του χώρου. Συγκεκριμένα, προτείνεται ο καθαρισμός και η διαμόρφωση του τελευταίου τμήματος του μονοπατιού που οδηγεί στην είσοδο του σπηλαίου (περίπου 200μ.) και η σταθεροποίηση της βραχομάζας της εισόδου. Οι ανασκαφικές τομές της Παραλίας θα καθαρισθούν και θα σημανθούν. Μικρής κλίμακας επεμβάσεις θα διενεργηθούν σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση των εργασιών του μονοπατιού. Ενημερωτικές πινακίδες που θα παρέχουν πληροφορίες για την αρχαιολογική θέση θα τοποθετηθούν εντός και εκτός του σπηλαίου. Τέλος, στον εξωτερικό του σπηλαίου χώρο θα τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα και μερική περίφραξη, βοηθητικό κτίριο τύπου προκατασκευασμένου οικίσκου για αποθήκευση και φύλαξη ειδικού σπηλαιολογικού εξοπλισμού ασφαλείας και ενημέρωση του κοινού. Στο πλαίσιο της πράξης δεν θα υλοποιηθεί η αποκατάσταση της παλαιάς προβλήτας , όπως προβλεπόταν στην αρχική μελέτη

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις