Αρχική ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟ ΛΟΦΟ...

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΑΝΩ ΕΓΚΛΙΑΝΟΥ, Δ.Δ. ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Υλοποίηση της εγκεκριμένης  μελέτης  -Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Ανακτόρου του Νέστορος- που αφορά στην οργάνωση του αρχαιολογικού χώρου  με

 

-Διαμόρφωση και κατασκευή  διαδρομών κίνησης επισκεπτών και  σημείων στάσεων και θέασης. Διευκόλυνση της κίνησης των επισκεπτών με ιδιαίτερη μέριμνα για την  κίνηση   των ΑμεΑ. Η διαμόρφωση της πορείας των ΑμεΑ επιβάλλει, πέραν της εξομάλυνσης κατά σημεία της κλίσης του εδάφους, τη διάστρωση των διαδρομών με κατάλληλο υλικό (άοπλο σκυρόδεμα με πρόσμιξη άμμου θαλάσσης), το οποίο θα διασφαλίσει την ομαλή κίνηση των αμαξιδίων. Πορείες πεζών με διάστρωση με  καβριά  και άλλες με πατητό χώμα.

 

-Δημιουργία  φιλικού   περιβάλλοντος  με την κατασκευή μικρών κτισμάτων  εξυπηρέτησης κοινού και καθιστικών. Αναλυτικά θα κατασκευαστεί αναψυκτήριο , πωλητήριο χώρος προβολών, εκδοτήριο  και θα αναμορφωθεί  το κτίριο υγιεινής με κατάλληλο χώρο εξυπηρέτησης των  ΑμεΑ.   Θα κατασκευαστούν καθιστικά με παγκάκια  στους χώρους στάσης και θέασης. Οι διαδρομές θα φωτιστούν με επιδαπέδια και επιτοίχια φωτιστικά.

 

-πληροφόρηση  του κοινού με πινακίδες στο χώρο και οπτικοακουστικά μέσα στο χώρο προβολής και παρουσίασης. Πληροφοριακό υλικό  με γραφή  Braille, οπτικό υλικό με πρόβλεψη υποτίτλων και διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις