Αρχική ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή των έργων παράκτιας προστασίας της περιοχής Μικράς Μαντίνειας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Η πράξη θα ολοκληρωθεί σε ένα Υποέργο.

 

Υποέργο 1

 

Το υποέργο 1, περιλαμβάνει τα έργα παράκτιας προστασίας της περιοχής Μ.Μαντίνειας. Για την αντιμετώπιση της έντονης διάβρωσης και την προστασία από την κυματική δράση στη Μ.Μαντίνεια του Δήμου Καλαμάτας προβλέπεται η κατασκευή ενός (1) προβόλου από φυσικούς λίθους και ογκολίθους , ενός (1) κυματοθραύστη και Τεχνητή αναπλήρωση της ακτής με κατάλληλο υλικό ( ίζημα).

 

Ο πρόβολος Π1 κατασκευάζεται σχεδόν κάθετα στην ακτή και έχει μήκος 35,00 μ περίπου με τον άξονά του να σχηματίζει γωνία 120 μοιρών δεξιόστροφα ως προς τον Βορρά. Η διατομή του διαμορφώνεται με πρανή από φυσικούς λίθους και ογκόλιθους λατομείου.Αναλυτικά χαρακτηριστικά για τη θέση κατασκευής και τον προσανατολισμό του προβόλου, τη στάθμη , την κλίσεις πρανών και τα λοιπά γεωμετρικά χαρακτηριστικά,  παρουσιάζονται στα Σχέδια της εγκεκριμένης Οριστικής μελέτης του έργου.

 

Η τεχνητή αναπλήρωση, κατασκευάζεται από ίζημα σε μήκος περίπου 350,00μ.Το μέσο πλάτος της Αναπλήρωσης είναι 10,00 μ. Η τεχνητή αναπλήρωση εγκιβωτίζεται ανά 60,00μ περίπου με φυσικούς ογκόλιθους.

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά για τον τρόπο κατασκευής της τεχνητής αναπλήρωσης, (στάθμες, κλίσεις πρανών και τα λοιπά γεωμετρικά χαρακτηριστικά),  παρουσιάζονται στα Σχέδια της εγκεκριμένης Οριστικής μελέτης του έργου.

 

Ο Κυματοθραύστης είναι μήκους 60,00μ και κατασκευάζεται στο νότιο τμήμα της περιοχής σε απόσταση περίπου 70,00μ από την ακτή. Ο άξονάς του σχηματίζει γωνία 35 μοιρών δεξιόστροφα ως προς τον Βορρά.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις