Αρχική ΕΡΓΑ Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό της...

Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό της Σπάρτης και συνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης

Νέα Πελοπόννησος

Print

Τα Ο.Τ. 126 και 127 αποτελούν το βόρειο όριο του πολεοδομικού σχεδίου της σύγχρονης πόλης της Σπάρτης και βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την ζώνη Α΄ προστασίας  του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης. Στα οικοδομικά αυτά τετράγωνα έχουν αποκαλυφθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κοσμικών και εκκλησιαστικών κτιρίων που ανάγονται στους ρωμαϊκούς, υστερορρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους. Συγκεκριμένα, στο Ο.Τ. 127 έχουν έλθει στο φως ναός βυζαντινών χρόνων, βυζαντινό και υστερορρωμαϊκό βαλανείο και στο Ο.Τ. 126 έχει αποκαλυφθεί τρίκογχος βυζαντινός ναός. Τα μνημεία αυτά διαμορφώνουν μία ενότητα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και τεκμηριώνουν την ύπαρξη προαστίου εκτός των τειχών της βυζαντινής Λακεδαιμονίας. Οι αρχαιότητες των Ο.Τ. 126 και 127 σε συνδυασμό με τα βυζαντινά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης συνιστούν έναν ενιαίο αρχαιολογικό χώρο και καταδεικνύουν την ιστορική συνέχεια κατοίκησης της περιοχής της Λακεδαιμονίας.

Το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες για την αποκατάσταση, συντήρηση  και ανάδειξη των μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στα Ο.Τ. 126 και 127:

– αντικατάσταση  της υπάρχουσας περίφραξης, τοποθέτηση θυρών εισόδου.

– αποψιλώσεις, καθαρισμοί, αποχωματώσεις, διερευνητικές εργασίες τεκμηρίωσης, διαλογή και διευθέτηση σκόρπιων αρχιτεκτονικών μελών

– συντήρηση-στερέωση των τοιχοποιιών και εξασφάλιση των απολήξεών τους

– τεκμηρίωση των τελικών σταθμών των επιφανειών,

– διευθέτηση των όμβριων υδάτων με την παροχέτευσή τους στο δίκτυο της πόλης

– συντήρηση κινητών αρχιτεκτονικών μελών, επιγραφών και τυχόν αξιόλογων ευρημάτων, συντήρηση επιφανειών δαπέδων, ψηφιδωτών, κονιαμάτων, κτλ.,

– διαμόρφωση χώρων στάσης-θέασης, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, φυτεύσεις χαμηλής θαμνώδους βλάστησης

– έκδοση ειδικού δίγλωσσου ενημερωτικού εντύπου και σε γραφή Braille.

Καθ’ όλη την πορεία των εργασιών θα γίνεται σχολαστική τοπογραφική-αρχιτεκτονική-αρχαιολογική τεκμηρίωση των επεμβάσεων και των νέων στοιχείων που θα προκύπτουν.

Παρόμοιες Αναρτήσεις