Αρχική ΕΡΓΑ Προστασία, Διαμόρφωση, Ανάδειξη και Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων Σπάρτης

Προστασία, Διαμόρφωση, Ανάδειξη και Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων Σπάρτης

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η αρχαία πόλη – κράτος της Σπάρτης υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα του ελληνισμού, το οποίο γνώρισε σημαντική ακμή κατά τους κλασικούς, ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Η Ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης αποτέλεσε το θρησκευτικό, πολιτικό και οικονομικό κέντρο της.

Σκοπός του έργου  είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, λειτουργικού και εύκολα αναγνώσιμου αρχαιολογικού συνόλου, που θα καταστεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της και πόλος έλξης για τους επισκέπτες της.

Στην Ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης και στα μνημεία (Κυκλοτερές Οικοδόμημα, Ρωμαϊκή Στοά, Αρχαίο Θέατρο, Αρχαιότητες ανάμεσα στο Ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου, τη «Βασιλική του Σωτήρος Χριστού» και το Αρχαίο Θέατρο, Ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου, Ρωμαϊκή Αγορά, «Βασιλική του Οσίου Νίκωνος» – αρμοδιότητας 5ης Ε.Β.Α. και Ναό στο Κυκλοτερές Οικοδόμημα – αρμοδιότητας 5ης Ε.Β.Α.) θα γίνουν εργασίες, ως συνοπτικώς αναφέρονται παρακάτω:

Γενικές τοπογραφικές εργασίες.

Περίφραξη.

Αποψιλώσεις και καθαρισμοί.

Ανασκαφικές εργασίες, σωστικές επεμβάσεις και συντηρήσεις επιφανειών / κινητών ευρημάτων.

Φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση.

Διαμόρφωση διαδρομής επισκεπτών, πλατωμάτων θέασης – ανάπαυσης και υπαίθριων εκθέσεων αρχιτεκτονικών μελών.

Περισχοίνιση μνημείων και πλατωμάτων θέασης.

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης – πληροφόρησης, πάγκων ανάπαυσης και κάδων απορριμμάτων.

Κατασκευή φυλακίου τύπου σκοπιάς στη νότια (κεντρική) είσοδο.

Έκδοση πληροφοριακού υλικού.

Παρόμοιες Αναρτήσεις