Αρχική ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης συνίσταται σε προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού για μονάδες σχετικές με την  ειδική αγωγή στην Πελοπόννησο. Πιο συγκεκριμένα η πράξη υποδιαιρείται σε 6 υποέργα για τα οποία ακολουθεί σύντομη περιγραφή:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

α) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής τόσο συμβατικού όσο και ειδικού για πρόσβαση και χρήση της πληροφορικής από παιδιά με προβλήματα αισθητηριακά και κίνησης.

β) Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανών γραφείου και οπτικοακουστικών μέσων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαδραστικών πινάκων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών επίπλωσης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προμήθεια και εγκατάσταση παραiατρικού εξοπλισμού και συσκευών φυσικοθεραπείας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5:

α) Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής.

β) Προμήθεια μουσικών οργάνων.

γ) Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων γυμναστικής.

δ) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου αυτόνομης διαβίωσης.

ε) Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού Εξοπλισμού για Παιδιά με Κινητικά Προβλήματα.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6:

α) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  εργαστηρίων Κηπουρικής.

β) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  εργαστηρίων Κεραμικής (αγγειοπλαστικής) και   κηροπλαστικής.

γ) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  εργαστηρίων Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας.

δ) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  εργαστηρίων Υφαντικής και Ραπτικής.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις