Αρχική ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

1.         ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά  κ.α. χαρακτηριστικά της.

Η προτεινόμενη πράξη αναφέρεται στην Προμήθεια και Εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει εγκατάσταση φυγοκεντρικής αφυδάτωσης της λάσπης, συστήματος UV για την απολύμανση των καθαρών, ειδικό σύστημα αφαίρεσης αφρών από τις δεξαμενές καθίζησης, πρόσθετο μετρητικό εξοπλισμό- δειγματολήπτες, νέο σύστημα τηλεμετρικού ελέγχου της μονάδας και αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων με τοποθέτηση ρυθμιστών στροφών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του αερισμού, προσθήκη αναδευτήρων στις ζώνες αερισμού και νέος φωτομετρικός αναλυτής για το εργαστήριο.

Το έργο έχει ήδη μελετηθεί από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ και η μελέτη έχει εγκριθεί και παραληφθεί από το Δ.Σ. Δικαιούχος είναι  η  ΔΕΥΑ Σπάρτης που έχει κατά τόπο αρμοδιότητα και διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση του έργου.

Παρόμοιες Αναρτήσεις