Αρχική ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέου αξονικού τομογράφου (σε αντικατάσταση υπάρχοντος παλιάς γενιάς) Τύπου Α (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές), 16 τομών που περιλαμβάνει: ανιχνευτή, gantry, ακτινολογική λυχνία, γεννήτρια ακτίνων Χ, εξεταστική τράπεζα, κλινικά πακέτα – Τεχνικές λήψης εικόνας, ανασύνθεση εικόνας, επεξεργασίας εικόνας, σύστημα επικοινωνίας (διασυνδεσιμότητα συστήματος), σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας & διάγνωσης, εγχυτή.

Παρόμοιες Αναρτήσεις