Αρχική ΕΡΓΑ Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νο ΙΙ για το Γ.Ν.Καλαμάτας

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νο ΙΙ για το Γ.Ν.Καλαμάτας

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΝοΙΙ για το Γ.Ν.Καλαμάτας που περιλαμβάνει:

1. Σύστημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης τεμάχια 3.

Αποτελούμενο από  βασική μονάδα, ηχοβόλο κεφαλή  convex, ηχοβόλο κεφαλή linear, ηχοβόλο κεφαλή phased array, έγχρωμο laser printer Α4, ασπρόμαυρο καταγραφικό.

2. Σύστημα υπερηχοτομογραφίας καρδιολογικής χρήσης.

Αποτελούμενο από βασική μονάδα, ηχοβόλο κεφαλή phased array, έγχρωμο laser printer Α4, ασπρόμαυρο καταγραφικό.

3. Φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας  τεμάχια 2.

Αποτελούμενο από βασική μονάδα, ηχοβόλο κεφαλή  convex, ηχοβόλο κεφαλή linear, ασπρόμαυρο καταγραφικό.

4. Τροχήλατο ακτινολογικό σύστημα τεμάχια 2. Αποτελούμενο από, γεννήτρια ακτίνων χ ,ακτινολογική λυχνία , τροχήλατο.

5. Ενδοσκοπικός πύργος.

Αποτελούμενο από ψηφιακό βίντεο επεξεργαστή, πηγή ψυχρού φωτισμού, video γαστροσκόπιο, video γαστροσκόπιο μικρής διαμέτρου, video κολονοσκόπιο, video κολονοσκόπιο μικρής διαμέτρου, μόνιτορ, τροχήλατο.

6. Πλυντήριο ενδοσκοπίων. Μιας θέσεως, γλουταραλδεϋδης, με leakage test.

7. GREEN LASER φωτοπηξίας. SOLID STATE LASER, μήκους κύματος 532mm.

8. ΝD YAG LASER. Μονόχρωμης υπέρυθρης ακτινοβολίας, με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σχισμοειδή λυχνία.

Παρόμοιες Αναρτήσεις