Αρχική ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ “ΣΠΑΡΤΗ – ΠΛΑΤΑΝΑ – ΣΚΟΥΡΑ”

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ “ΣΠΑΡΤΗ – ΠΛΑΤΑΝΑ – ΣΚΟΥΡΑ”

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την βελτίωση τμήματος της οδού μήκους 2,39 χλμ., σύμφωνα με τις ισχύουσες ΟΜΟΕ. Η βελτίωση, μηκοτομικά – οριζοντιογραφικά, γίνεται με βάση την τυπική διατομή δ2 (κύρια οδός) και η1 για τις κάθετες οδούς.

Παρόμοιες Αναρτήσεις