Αρχική ΕΡΓΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ, Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

– ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ, Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Το έργο περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου στο λόφο της Λάρισας του Άργους, που αποτελεί σημαντικότατο δείγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και τοπόσημο της πόλης του  Άργους. Το κάστρο, εξαιτίας παλαιών ανασκαφών –έως τα μέσα του προηγούμενου αιώνα-, φυσικής διάβρωσης και εσφαλμένων στερεωτικών εργασιών της δεκαετίας 1970, κινδυνεύει με εκτεταμένες καταρρεύσεις και ταυτόχρονα εγκυμονεί κινδύνους στους επισκέπτες.

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις έχουν ως στόχο το μνημειακό σύνολο να στερεωθεί, να αναδειχθεί και  να μπορέσει να λειτουργήσει, ως ανοιχτός και επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, με όλες τις βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας και οργάνωσης. Δηλαδή εργασίες για βελτίωση των προσβάσεων, κατασκευή βασικών υποδομών ασφάλειας και εξυπηρέτησης επισκεπτών, στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του κάστρου.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις