Αρχική ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΎ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΎ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Με την προτεινόμενη πράξη «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα δράσεων προβολής του Μυκηναϊκού Πολιτισμού – Δημιουργία  Κέντρου Μυκηναϊκών Σπουδών» στόχος είναι να αναδειχθεί ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός, σε όλες του τις εκφάνσεις (αρχιτεκτονική, τέχνες, γαστρονομία, οικονομικές δραστηριότητες, κοινωνική οργάνωση, καθημερινή ζωή).Επίσης στόχος είναι να τεκμηριωθεί η συνέχεια και η διαχρονικότητά του και να ανιχνευθούν και να αναδειχθούν οι σύγχρονες δημιουργικές εκφράσεις.Στρατηγική στόχευση του προγράμματος είναι να λειτουργήσει ως θεσμός υποστήριξης και ενίσχυσης του πολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των λαών, καθώς και της Επιστήμης και της Τέχνης στην Αργολίδα, στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.Τέλος, στρατηγικής σημασίας στόχος είναι η δημιουργία του Φορέα Λειτουργίας («Κέντρο Μυκηναϊκών Σπουδών»), το οποίο θα αποτελέσει τον βασικό Φορέα – θεσμό επιστημονικής τεκμηρίωσης των θεμάτων του Μυκηναϊκού πολιτισμού, αλλά και κατοχύρωσης της παγκόσμιας μοναδικότητας και σπουδαιότητας Μυκηναϊκό Ελληνικό πολιτισμό, στην κοιτίδα  του, την γη της Αργολίδας.

Παρόμοιες Αναρτήσεις